Rusland zoekt in e-learning aansluiting bij het Westen: 'Onze aanpak van problemen is modern'

Datum 24/01/2006 Auteur Steven Schoppert (Redactie EduSite)
(afb. Rusland)

E-learning grijpt om zich heen, en krijgt ook steeds meer voet aan de grond buiten West-Europa en de Verenigde Staten. Tijdens de onlangs gehouden onderwijsconferentie Online Educa Berlijn presenteerde een Russische delegatie zich aan het voornamelijk Europese publiek. De EduSite sprak met enkele delegatieleden over de stand van het onderwijs in het algemeen, en e-learning in het bijzonder, in het post-Sovjet tijdperk.

"Na vijftien jaar van wederopbouw, van perestroika, zijn er nog steeds overblijfselen van de Sovjet-tijd, maar onze aanpak van problemen is modern. We lopen tegenwoordig tegen dezelfde problemen aan als westerse universiteiten: standaardisering, kwaliteitsbewaking en duurzame ontwikkeling." ( Audio)
Yuri Rubin, professor aan de Moscow University of Industry and Finance ( MIFP) is resoluut: het verschil tussen Rusland en het Westen is klein, ook op het gebied van ict in het onderwijs. Zijn collega's aan de Perm State Technical University, Nickolay Shevelyov, decaan van de Faculteit voor Afstandsonderwijs, en Oleg Mukhin, directeur 'Modelling Laboratory', denken er net zo over. Aan de technische universiteit van Perm wordt sinds drie jaar gewerkt met e-learning.

Verschillen met het Westen
Perm, aan de voet van het Oeral-gebergte, is de meest oostelijke stad van Europa. Hoewel dus letterlijk op het randje, maken Perm en natuurlijk ook Moskou geografisch gezien deel uit van het Europese continent. En hoewel ze het minimaliseren, kunnen Rubin, Mukhin en Shevelyov niet anders dan erkennen dat er wel degelijk verschillen zijn tussen Oost- en West-Europa, ook op het gebied van ict en onderwijs.

"Natuurlijk zijn er verschillen," zegt Oleg Mukhin. "Zo hebben we veel minder beschikking over bandbreedte, en moeten we dus veel dingen off-line doen." ( Audio) Nickolay Shevelyov ziet nog een ander verschil. "Hoewel de belangrijkste trends hetzelfde zijn, zit het grootste verschil 'm in het feit dat de 'ramp' die e-learning heet in Rusland minder wijdverspreid is." ( Audio) Gevraagd of e-learning wijder verspreid zou moeten zijn, zegt hij met een lichte weemoed: "De objectieve realiteit is natuurlijk, dat we niet kunnen leren zonder e-learning." ( Audio)

In Moskou heeft Yuri Rubin minder te klagen over de bandbreedte, en hij ziet dan ook minder verschillen tussen West-Europa en zijn eigen omgeving. Belangrijkste verschil is volgens hem de taal. Binnen de Russische delegatie op Online Educa was Rubin vrijwel de enige die Engels sprak. "Voor al mijn collega's is het Engels een probleem. Maar als we het hebben over multimedia, of simulatie games, die gebruiken we ook. Daarin verschillen we niet zo sterk." ( Audio)

Na het communisme
Rubin, naast professor ook decaan in Moskou, realiseert zich dat de hervormingsslag die Rusland momenteel moet maken gigantisch is. "De overgang van traditioneel onderwijs naar e-learning valt in Rusland en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten samen met een grootschalig herontwerp van het onderwijs: van Sovjet-systeem naar een modern, Europees onderwijssysteem. Rusland heeft immers ook de Bologna-verklaring getekend, en we zijn dus op weg naar deelname aan de mondiale onderwijsmarkt."

Hij vervolgt: "Er zijn in Rusland momenteel twee types universiteiten. Aan de ene kant zijn er de nieuwe, volledig op afstandsonderwijs gerichte universiteiten, waarvan de Moscow University for Humanities de grootste is. Van deze nieuwe universiteiten zijn er nu ongeveer twintig in het GOS. Maar er zijn ook vier- of vijfhonderd traditionele universiteiten, die druk doende zijn hun onderwijs-paradigma aan te passen. Voor mijn universiteit, met meer dan 35.000 studenten, houdt dat grote veranderingen in," aldus Rubin. ( Audio)

De belangrijkste verandering wordt verwacht van de docenten. Het verschil tussen onderwijs in de Sovjet-tijd en het moderne, met electronica doorspekte onderwijs is enorm, legt Rubin uit. "Er zijn verschillende soorten docenten. De ene groep is achter het ijzeren gordijn opgeleid, in de Sovjet-tijd. Met hen hebben we wel wat problemen, niet alleen als gebruikers van moderne electronica, maar ууk op het gebied van de inhoud van modern onderwijs." ( Audio)

Het probleem lijkt in zoverre onoplosbaar, dat men in Moskou maar besloten heeft er creatief mee om te gaan. Volgens Rubin moet je verschillende docenten inzetten voor verschillende doelen. "Waarom zouden we een briljante spreker, een docent van de oude stempel, het aandoen om met de pc te werken? Laat hem gewoon traditionele lessen geven. En dan kunnen de andere docenten werken aan de content."

In Perm is men tevreden over de vooruitgang die inmiddels is geboekt. Oleg Mukhin, betrokken bij het ict-opleidingsinstituut vertelt dat veel docenten zich in de afgelopen vijf jaar sterk hebben ontwikkeld. Van pc-analfabetisme naar een didactisch verantwoord gebruik van ict. ( Audio) Als het aan Mukhin's collega Shevelyov ligt, kan het nog beter. "We gaan steeds meer toe naar een virtuele onderwijsomgeving, dat is het doel." ( Audio)

Electronische leeromgevingen voor een 'vriendenprijsje'
De elektronische leeromgeving (elo) is ook in Rusland inmiddels geen onbekend verschijnsel meer. Maar de grote, voornamelijk Amerikaanse merken, worden bij het MIFP van Rubin en Perm State niet (meer) gebruikt. "In Rusland hebben we ook elo's die voldoen aan IMS-standaarden. Wij gebruiken nu bijvoorbeeld EPOS." De Moskouse universiteit was volgens Rubin de eerste die de Russische versie van WebCT gebruikte, maar is daar inmiddels vanaf gestapt. "Voor een vriendenprijsje konden we Russiche producten krijgen." ( Audio)

Bij Perm State gebruiken ze verschillende elo's door elkaar heen. Mukhin: "We hebben verschillende lagen in onze virtuele leeromgeving. In de kern ligt 'Stratum', een modelleeromgeving. Daarbovenop ligt Moodle. Daarmee sluiten we aan op Europese standaarden. ( Audio) Anders dan in Moskou heeft de universiteit in Perm nog geen kennis gemaakt met WebCT of Blackboard. "Daarvoor is de schaal van e-learning nog te beperkt." ( Audio)

De toekomst: aansluiting bij Europa
De Russen merken dat de westerse interesse voor e-learning in Rusland toeneemt. En de Russiche e-learning gemeenschap zoekt ook steeds meer aansluiting bij Europese standaarden. "Nu is een vergelijking misschien nog niet helemaal mogelijk, maar we gaan wel steeds meer richting Europese standaaarden. Voor de toekomst voorzie ik dat dat nog verder zal toenemen. Ik kan me niet voorstellen hoe we buiten die Europese gemeenschap zouden moeten functioneren," aldus Mukhin.

Perm probeert inmiddels ook in projecten die aansluiting te vinden. Onlangs nog ging een beurs in het kader van het Europese FP6-project aan hun neus voorbij. "We wilden samen met onder andere Oxford onderzoek doen naar hoe studenten nieuwe media toepassen, maar uiteindelijk hebben we die beurs niet gekregen." Van de Wereldbank kreeg Perm State inmiddels wel geld voor de ontwikkeling van elektronische cursussen, maar voor dat project moeten nog westerse partners gevonden worden.

Professor Shevelyov heeft een duidelijk beeld van de toekomst van e-learning, in Oost йn West. "We moeten naar een individueel traject voor iedere student. Dat mis ik bij onze westerse collega's tijdens Online Educa nog. Een individueel traject kan ons wegvoeren van tijdsbeperkingen, en dan kan de student zelf kiezen wanneer hij iets wil doen. Nu richten we ons nog op virtuele groepen van studenten, maar een individueel traject is het doel."

Meer Info

 • Op de website www.e-education.ru staat meer informatie over het gebruik van ict bij de Moscow University of Industry and Finance.

 • Perm State Technical University gebruikt de virtuele leeromgeving Stratum.

  Bijlage(n)
  audio RUB I epos goedkoper (416 KB)
  audio RUB III grootste verschil is taal (465 KB)
  audio RUB IV twee types universiteiten (911 KB)
  audio RUB VI wij waren de eerste uni WebCT (337 KB)
  audio RUB VII docenten uit de sovjet tijd (354 KB)
  audio RUB X na perestroika zelfde problemen als westen (795 KB)
  audio RUS I zelfde trends (240 KB)
  audio RUS II Stratum Moodle (313 KB)
  audio RUS III schaal te beperkt voor WebCT (158 KB)
  audio RUS IV verschil mukhkin bandbreedte (360 KB)
  audio RUS V objectieve realiteit (186 KB)
  audio RUS VI afgelopen vijf jaar (392 KB)
  audio RUS VII sjevelov doel van elearning (445 KB)
  afbeelding Rusland (174 KB)
  afbeelding Screenshot Stratum (27 KB)

   

  Материал взят с сайта http://www.edusite.nl/edusite/specials/15622